درباره ما

پلتفرم فینگرفود توسط شرکت منظومه نگاران به شماره ثبت 137712 به منظور رفع نیاز کاربران اینترنت جهت دسترسی به هنرمندانی که در زمینه ی تهیه ی فینگرفود، دسر، میان وعده، اسنک و ... فعالیت میکنند، ایجاد شده است.

در این سایت، هنرمندان لیست محصولات خود را که گاها خود مبدع آن هستند همراه با تصویر، قیمت و شرایط فروش ثبت مینمایند.

فینگرفود به مشتریان این امکان را میدهد که با توجه به بودجه و نیاز خود، محصول مناسبی را از فروشنده ی موردنظرشان خریداری کنند.

مشخصات ثبتی

منظومه نگاران

شماره ثبت:137712

شناسه ملی:10101808126

کد اقتصادی:411393774697

POWERED BY :