نمونه کار و لیست قیمت

مینی کروسان ژامبون

مینی کروسان ژامبون
قیمت : 7000 تومان
حداقل تعداد سفارش : 10 عدد

کیک مرغ لقمه ای

 کیک مرغ لقمه ای
قیمت : 5500 تومان
حداقل تعداد سفارش : 10 عدد

اسپرینگ رول گوشت،مرغ،سوسیس

اسپرینگ رول گوشت،مرغ،سوسیس
قیمت : 4500 تومان
حداقل تعداد سفارش : 10 عدد

دلمه برگ

دلمه برگ
قیمت : 3000 تومان
حداقل تعداد سفارش : 20 عدد

تارت گوشت

تارت گوشت
قیمت 2500 تومان
حداقل تعداد سفارش : 10 عدد

نان و پنیر

نان و پنیر
قیمت : 2500 تومان
حداقل تعداد سفارش : 10 عدد

مینی ساندویچ سوسیس

مینی ساندویچ سوسیس
قیمت : 4500 تومان
حداقل تعداد سفارش : 10 عدد

مینی ساندویچ الویه

مینی ساندویچ الویه
قیمت : 4500 تومان
حداقل تعداد سفارش : 10 عدد

رول الویه‌

رول الویه‌
قیمت : 4000 تومان
حداقل تعداد سفارش : 10 عدد


POWERED BY :